02/ 43 33 00 89 info@mdr.sk

Výhody pre lekárov

Lekári, ktorí sú súčasťou skupiny MyDoctor majú rôzne výhody a takto môžu svoje povolanie vykonávať kvalitnejšie. Veríme, že lekári by mali spolupracovať a deliť sa o poznatky a nadobudnuté zručnosti.

 • pomoc pri zavádzaní moderných technológií do ambulantnej praxe
 • zdieľanie skúseností a poznatkov z oblasti telemedicíny a pridružených odborov
 • lepšia vyjednávacia pozícia pri dohodnutí ceny a poplatkov poskytovateľom telemedicínskych služieb a zariadenií
 • odborné rady a vzájomná pomoc lekárov s rovnakou špecializáciou
 • vytváranie kvalitného spoločného zdravotníctva, kde majú lekári etický a proklientský prístup
 • podklady a pomoc pri vytváraní cenníkov a zoznamov ponúkaných služieb

Výhody pre pacientov

Pacienti, ktorí majú svojho lekára zaradeného v skupine MyDoctor získavajú tiež výhody a lepšiu lekársku starostlivosť. Veríme, že vzťah lekár-pacient je založený na vzájomnej dôvere a pochopení. Takto je možné vytvárať prijemné prostredie v ambulanciách, kde pacienti nečakajú zbytočne dlho a vyšetrí ich odborný personál.

 • rýchla a bezproblémová komunikácia s lekárom cez internet a smartfón
 • bežné problémy rýchlo vyriešené odborníkom bez zbytočnej návštevy lekára
 • skrátenie času stráveného v čakárni lekára
 • komplexné vyšetrenie s modernými prístrojmi
 • prístupný online symptomchecker na diagnostiku

OBJENÁVANIE K DETSKÉMU LEKÁROVI V MILOSLAVOVE

1. Vstup na dnes

Po kliknutí „VSTUP DNES“ vyberte “Zaradiť sa s privolaním“ alebo „Zaradiť sa bez privolania“.
Vyplňte povinné údaje a napíšte krátku správu pre lekára. Kliknite na „Ďalej“ Z nasledujúcej stránky prepíšte do svojho mobilného telefónu text „ECAS(medzera)…….“ a pošlite na číslo 8877, alebo naskenujte QR kód. Počkajte na spätnú  potvrdzujúcu SMS.

2. Vstup na iný deň

Po kliknutí „VSTUP NA INÝ DEŇ“ kliknite na „Vyšetrenie chorého dieťaťa“
Potom vyberte konkrétny deň. Zelená farba políčka dátumu sa zmení na modrú farbu. Kliknite na „Vyberte“. Zobrazia sa čísla voľných časeniek, vyberte si konkrétne číslo časenky. Zvýrazní sa políčko „Ďalej“ na tmavomodro, na ktoré kliknite. Vyplňte povinné údaje a napíšte krátku správu pre lekára. Vyberte “Zaradiť sa s privolaním“ alebo „Zaradiť sa bez privolania“. Z nasledujúcej stránky prepíšte do svojho mobilného telefónu text „ECAS(medzera)…….“ a pošlite na číslo 8877, alebo naskenujte QR kód. Počkajte na spätnú  potvrdzujúcu SMS.

Pre komunikáciu s ambulanciou prosím využívajte kontaktný formulár na www.mdr.sk alebo e-mail info@mdr.sk Vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme sa Vám ozvali obratom. V nevyhnutných prípadoch telefonujte na telefónne číslo 02/4333 0089.

Tešíme sa na spoluprácu!

MyDOCTOR+

Milí pacienti,

vyšetrujeme iba objednaných pacientov.
V prípade záujmu sa prosím objednajte
pomocou tlačítka „objednajte sa“.

 

Ďakujeme