02/ 43 33 00 89 info@mdr.sk

Cenník výkonov platný od 1. 1. 2021

Označenie tovaru/službyJednotková cena s DPH/Eur/ 
 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – na vlastnú žiadosť5
 Aplikácia očkovacích látok mimo očkovacieho programu
 Vystavenie zdravotného preukazu10 
 Vyšetrenie spôsobilosti na vodičský preukaz20 
 Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko, trestno a správne konanie na žiadosť pacienta 20 
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín na vlastnú žiadosť20 
 Vyšetrenie CRP markera priamo v ambulancii na vlastnú žiadosť10 
 Vystavenie očkovacieho preukazu alebo opisu očkovacieho preukazu 
Vyšetrenie cudzinca bez poistenia 40 
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – na vlastnú žiadosť, tábory, brigády, športové účely 
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti MŠ, SŠ, VŠ 
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na štúdiium SJ 10 
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na štúdiium AJ25 
Odber krvi na vlastnú žiadosť – krvná skupina 10 
Výpis pre komerčnú poisťovňu30
Vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20 
Vyšetrenie nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť20
Telefonická a emailová komunikácia u nekapitovaného pacienta5
 Inhalácia5
 Vyšetrenie moču prístrojom Siemens 5
 Vystavenie lekárskeho záznamu o ošetrení v cudzom jazyku10
Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť10
 Nástrel náušníc (piercing) + 2 ks náušníc podľa vlastného výberu z ponuky30
Delegovaný odber5
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na predĺženie RD20
Preventívne vyšetrenie dieťaťa bez poistenia do 11 týž.40

Uvedené ceny sú konečné, v EUR.

OBJENÁVANIE K DETSKÉMU LEKÁROVI V MILOSLAVOVE

1. Vstup na dnes

Po kliknutí „VSTUP DNES“ vyberte “Zaradiť sa s privolaním“ alebo „Zaradiť sa bez privolania“.
Vyplňte povinné údaje a napíšte krátku správu pre lekára. Kliknite na „Ďalej“ Z nasledujúcej stránky prepíšte do svojho mobilného telefónu text „ECAS(medzera)…….“ a pošlite na číslo 8877, alebo naskenujte QR kód. Počkajte na spätnú  potvrdzujúcu SMS.

2. Vstup na iný deň

Po kliknutí „VSTUP NA INÝ DEŇ“ kliknite na „Vyšetrenie chorého dieťaťa“
Potom vyberte konkrétny deň. Zelená farba políčka dátumu sa zmení na modrú farbu. Kliknite na „Vyberte“. Zobrazia sa čísla voľných časeniek, vyberte si konkrétne číslo časenky. Zvýrazní sa políčko „Ďalej“ na tmavomodro, na ktoré kliknite. Vyplňte povinné údaje a napíšte krátku správu pre lekára. Vyberte “Zaradiť sa s privolaním“ alebo „Zaradiť sa bez privolania“. Z nasledujúcej stránky prepíšte do svojho mobilného telefónu text „ECAS(medzera)…….“ a pošlite na číslo 8877, alebo naskenujte QR kód. Počkajte na spätnú  potvrdzujúcu SMS.

Pre komunikáciu s ambulanciou prosím využívajte kontaktný formulár na www.mdr.sk alebo e-mail info@mdr.sk Vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme sa Vám ozvali obratom. V nevyhnutných prípadoch telefonujte na telefónne číslo 02/4333 0089.

Tešíme sa na spoluprácu!

MyDOCTOR+

Milí pacienti,

Na základe intenzívnej medializácie očkovania v ambulanciách všeobecných lekárov dávame nasledujúce stanovisko:

  1. Očkovanie v ambulanciách je primárne určené pre oblasti s nedostupnosťou očkovacích centier. S radosťou konštatujeme, že Bratislavský samosprávny kraj úspešne riadi najväčšie očkovacie centrum na Slovensku, kde sa bez problémov môžete zaregistrovať a následne aj zaočkovať.
  2. Kampaň o očkovaní v ambulanciách pred dovolenkovou sezónou je veľmi nešťastná, pretože znemožňuje kvalitnú prípravu a aj samotnú realizáciu očkovania zo strany zdravotníckeho personálu ako aj pacientov. Treba si uvedomiť, že očkovacia látka, ktorá je pre tento účel určená, sa musí rozdeliť do 6 dávok, čiže na konkrétny termín je potrebné vždy zabezpečiť počet očkovancov v násobku čísla 6 (6, 12, 18…), inak sa nevyužité očkovacie látky musia znehodnotiť.
  3. MZSR pripravilo pre lekárov netransparentnú darovaciu zmluvu na vakcíny, kde nie je uvedená cena vakcíny, čo je pre obdarovaného, teda lekára, neprijateľné! Podľa platnej legislatívy SR je povinné z daru odviesť daň, čiže sa lekár musí zaviazať k niečomu, o čom vôbec netuší, akú to má hodnotu a čo to preňho následne znamená.

Keďže sme opäť svedkami chaotického procesu s nejasnými pravidlami pre všetky zúčastnené strany, aktuálne sa do očkovania v ambulanciách nazapojíme a odporúčame Vám registráciu a očkovanie cez veľkokapacitné očkovacie centrum BSK na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.