02/ 43 33 00 89 info@mdr.sk

Cenník výkonov platný od 15. 1. 2023

Označenie tovaru/službyJednotková cena s DPH /Eur/
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – na vlastnú žiadosť10
Aplikácia očkovacích látok mimo očkovacieho programu10
Vystavenie zdravotného preukazu15
Vyšetrenie spôsobilosti na vodičský preukaz25
Vystavenie posudku pre potreby súdu,občiansko,tresno a správne konanie na žiadosť pacienta25
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín na vlastnú žiadosť25
Vyšetrenie CRP markera priamo v ambulancii na vlastnú žiadosť10
Vystavenie očkovacieho preukazu,alebo opisu očk.preukazu10
Opakovaná pozvánka na očkovanie a preventívnu prehliadkux
Vyšetrenie cudzinca bez poistenia50
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – na vlastnú žiadosť,tábory brigády,športové účely10
Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti MŠ,SŠ,VŠ10
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na štúdium  SJ15
Výpis zo zdravotnej dokumentácie v cudzom jazyku40
Odber krvi na vlastnú žiadosť – Krvná skupina10
Výpis pre komerčnú poisťovňu35
Návšteva v domácnosti pacienta mimo ordinačných hodín v pracovný deň40
Návšteva v domácnosti pacienta mimo ordinačných hodín cez víkend,sviatok a nekapitovaní pacienti60
Vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania25
Vyšetrenie nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť25
Inhalácia5
Inhalácia s účinnou látkou 10
Vyšetrenie moču prístrojom Siemens Clinitek Status10
Vystavenie lekárskeho záznamu o ošetrení v cudzom jazyku20
Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť10
Nástrel náušníc (piercing) + 2 ks náušníc40

Uvedené ceny sú konečné, v EUR.

OBJENÁVANIE K DETSKÉMU LEKÁROVI V MILOSLAVOVE

1. Vstup na dnes

Po kliknutí „VSTUP DNES“ vyberte “Zaradiť sa s privolaním“ alebo „Zaradiť sa bez privolania“.
Vyplňte povinné údaje a napíšte krátku správu pre lekára. Kliknite na „Ďalej“ Z nasledujúcej stránky prepíšte do svojho mobilného telefónu text „ECAS(medzera)…….“ a pošlite na číslo 8877, alebo naskenujte QR kód. Počkajte na spätnú  potvrdzujúcu SMS.

2. Vstup na iný deň

Po kliknutí „VSTUP NA INÝ DEŇ“ kliknite na „Vyšetrenie chorého dieťaťa“
Potom vyberte konkrétny deň. Zelená farba políčka dátumu sa zmení na modrú farbu. Kliknite na „Vyberte“. Zobrazia sa čísla voľných časeniek, vyberte si konkrétne číslo časenky. Zvýrazní sa políčko „Ďalej“ na tmavomodro, na ktoré kliknite. Vyplňte povinné údaje a napíšte krátku správu pre lekára. Vyberte “Zaradiť sa s privolaním“ alebo „Zaradiť sa bez privolania“. Z nasledujúcej stránky prepíšte do svojho mobilného telefónu text „ECAS(medzera)…….“ a pošlite na číslo 8877, alebo naskenujte QR kód. Počkajte na spätnú  potvrdzujúcu SMS.

Pre komunikáciu s ambulanciou prosím využívajte kontaktný formulár na www.mdr.sk alebo e-mail info@mdr.sk Vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme sa Vám ozvali obratom. V nevyhnutných prípadoch telefonujte na telefónne číslo 02/4333 0089.

Tešíme sa na spoluprácu!

MyDOCTOR+

Milí pacienti,

vyšetrujeme iba objednaných pacientov.
V prípade záujmu sa prosím objednajte
pomocou tlačítka „objednajte sa“.

 

Ďakujeme